• 4 czerwca, 2019
  • admin
  • 0

Детска дентална медицина

Децата от раждането до юношеска възраст изискват специално внимание за развитието на зъбите и венците. Чрез ранното идентифициране на потенциални проблеми и прилагане на превантивни мерки могат да бъдат предотвратени или избегнати в голяма степен евентуални усложнения и по-сериозно лечение на зъбите по-късно.
Насърчавайте Вашето дете да посещава редовно детски лекар по дентална медицина за профилактични прегледи – така то ще бъде по-възприемчиво към денталното лечение.
Нашият екип от специалисти предлага превантивни и профилактични услуги, наблюдение развитието и растежа на детските зъби, което позволява предотвратяването на големи проблеми, преди те да възникнат.

Защо да посетите детски зъболекар още след първата годинка?

В най-ранна възраст, от 1 до 3 г., много деца развиват т.н. кариес на ранното детство, който може да предизвика сериозни усложнения. Половината от 3-годишните деца в София страдат от заболяването. Особеното при този кариес е, че се развива бързо, често веднага след пробиването на зъбите и може да обхване повече зъби наведнъж. Той засяга най-вече слабо защитените от слюнката горни предни зъби.
Стоматологът отрано трябва да обясни на родителите как да предпазят детето от такъв кариес. Колкото е възможно по-рано децата трябва да се приучат да пият течности от чаша, а не от шише с биберон. В никакъв случай не трябва детето да заспива с шишето за хранене, освен ако то не съдържа само вода. Причината е, че въглехидратите в сладките сокове се разграждат до киселина, която през цялата нощ разрушава зъбите. По това време на денонощието слюноотделянето, което защитава зъбите, спада. Сладките сокове и храни трябва да се приемат през по-големи времеви отрязъци, за да може киселинното им действие да не е постоянно

Здравата усмивка допринася за здравословно самочувствие на всяко дете!

За това ние трябва да правим повече от това – просто да се грижим за зъбите на децата – трябва да ги мотивираме да поемат отговорността за собственото си денталното здраве!
Ето защо ние подчертаваме ролята на превантивната детска стоматологична грижа, достигайки до малките пациенти с правилните съвети за хигиена и хранене.
Нищо не ни прави по-щастливи от това да видим как децата се гордеят с техните усмивки.