• 2 kwietnia, 2021
  • admin
  • 0

Анестезия

Анестезиологията има все по-голяма роля при денталното лечение. Чрез използване на различни анестезиологични техники се създава комфорт както на пациента, така и на лекаря по дентална медицина, дава се възможност за извършване на голям брой манипулации за кратко време и за извършване на повече видове дейности денталната  ни клиника. Общата анестезия е единствената  възможност за провеждане на адекватно и цялостно еднократно лечение. Съвременното екипно дентално лечение е немислимо без анестезиолог. Седацията е вид анестезия, която дава спокойствие на пациента, бързо възстановяване и най-важното – лечение без болка.


Много често пациентите са изненадани, че могат за един ден да решат своите дентални проблеми и да излекуват всички кариеси и зъби без болка. А това е възможно, тъй като се работи в екип с анестезиолог. В някои случаи лечението с такъв тип анестезия е единственият вариант, защото то е по-продължително (4-5 часа) или пък е по-сложно (хирургични интервенции), или пък пациентите са за кратко време в България, или са безкрайно ангажирани. Този тип обезболяване смело препоръчваме, защото дава сигурност и спокойствие както на клинично здравите пациенти, така е и единствената алтернатива при хора със здравословни проблеми. Работата с анестезиолог дава възможност за качествено лечение на пациенти, при които това е невъзможно в обичайните условия. В това число влизат както пациенти с психични заболявания и фобии, така и такива с изразено гадене при работа в устната кухина. Общата анестезиология е единственото разумно решение при работата с деца с увреждания и специфични нужди. Екипната работа на анестезиолога с лекаря по дентална медицина (зъболекаря) позволява адекватно наблюдение и контрол на усложненията при пациенти с придружаващи заболявания, напр. хипертония, инсулт и др. Всичко това е новост в комплексния подход към денталното здраве. Единственото неудобство е продължителността на манипулацията, за сметка на многото й положителни страни: • Еднократно посещение, спестяващо на пациента и близките стреса и неудобствата, свързани с организация на транспорт и време. 


• Благоприятни условия за работа на лекуващия екип, позволяващ провеждането на адекватно дентално лечение. При коректна информация за общомедицинското състояние на пациента, правилен избор на анестезиологична техника и адекватно наблюдение на пациента, общата анестезия и седацията са напълно безопасни, като съществуващите усложнения са от порядъка на спукване на вена или дразнеща кашлица, преминаващи за кратко време.