• 2 kwietnia, 2021
  • admin
  • 0

Кариес

Кариес е инфекциозно заболяване, причинено от микроорганизъм, което води до разрушаване на твърдите тъкани на зъбите. Зъбният кариес е най-честото и широко разпространеното хронично заболяване в световен мащаб, засяга 95% от хората. Симптомите му са най-често визуални в начален стадий, тъмни петна между зъбите и във фисурата на зъба. При напреднала фаза се усеща болка при химични и физични дразнения (болка от топлоболка от студеноболка от сладко,зъбобол при натиск на зъба и др.)

Кариесът започва с деструкция на зъбната повърхност. Той постепенно разрушава зъбите, затруднява дъвченето и нарушава естетическия вид на лицето. Зъбният кариес се развива под плътна бактериална маса, наречена зъбна плака. Податливостта на зъбите към кариес зависи от няколко основни фактора: начин на хранене, хигиена, индивидуална резистентност.

Лечението се извършва след поставяне на анестезия, изчистване на засегнатата част от зъба и обтуриране (пломба). Обтурацията (пломбата) може да се изработи директно в устата на пациента от фотополимер или в зъботехническа лаборатория.

Направата в лаборатория изисква подготовка на зъба и вземане на отпечатък от зъболекаря. Тази пломба се нарича инлей или овърлей и може да се изработи от керамика, фотополимер или метал – например злато. Лабораторно изработените конструкции са с по-висока здравина, точност и дълготрайност. Накрая, Вашият зъболекарзалепва готовата конструкция на зъба.