• 2 kwietnia, 2021
  • admin
  • 0

Томография

3Dскенерът (компютърната томография) е неинвазивна процедура, при която се използва специален рентгенов апарат, свързан с компютър, който създава множество изображения на част от тялото, която е необходимо да бъде изследвана. На базата на тези изображения компютърът синтезира триизмерен модел на заснетите стуктури.

Най-често компютърната томография се използва, когато предстои оперативна интервенция (отстраняване на ретениран зъб, голяма киста, тумор или поставянето на дентални импланти). Триизмерната томография предоставя изображение на устната кухина, показвайки обемът и плътността на изследваната област, затова дава много по-добра информация от обикновената панорамна рентгенография. Панорамната снимка предоставя двуизмерно изображение, което обхваща единствено височината и контура на челюстта. Информацията, получена от денталната томография, е изключително полезна за стоматолога при планиране на операциите, защото му предоставя реалистична пространствена ориентация в устната кухина. Благодарение на тази лесна и безболезнена за пациента процедура, стоматологът може много точно да определи обема на костта и разстоянието между анатомичните структури, за да планира точно предстоящата интервенция. Това многократно намалява оперативните рискове и улеснява работата на стоматолога.

При поставянето на импланти е много важно стоматологът да има цялата необходима информация за анатомията на устната кухина при всеки пациент. Благодарение на триизмерната томография могат да бъдат направени важни измервания, касаещи ширината и плътността на челюстната кост. Спрямо тях се определя мястото където има достатъчен обем кост за импланти и ъгълът, под който те да бъдат поставени. Много важно е определянето позицията на долночелюстния нерв при извършването на оперативни интервенции върху долна челюст. Неговото травмиране може да доведе до продължителни и трайни последствия като болка и изтръпване на половината челюст.

Препоръчително е  да се направи компютърна томография при предстояща екстракция на ретениран долен мъдрец, когато на панорамната снимка се вижда припокриване между контурите на долночелюстния канал и корените на зъба. По този начин се изяснява точното пространствено отношение на стуктурите и операцията се планира така, че да не бъде засегнат долночелюстния нерв или травмата да бъде минимална.

При операции, свързани с отстраняването на тъкани (кисти и тумори), благодарение на томографията могат да се предвидят точно границите и обема на оставащите здрави тъкани и да се определи нуждата от шиниране на костните фрагменти.

Няма никакви конкретни ограничения, които трябва да спазвате, преди да Ви бъде направена триизмерна томография (освен ако лекуващият Ви стоматолог изрично не е споменал за такива). Единствената причина за ограничаването повсеместното приложение на компютърната томография е по-високата доза лъчево натоварване, на което е подложен пациента. С цел ограничаването му се определят границите на тъканите, които ще се включат в предстоящата манипулация и се прави томография само на определения сегмент. Процедурата обикновено трае около 15 минути и е напълно безболезнена. Преди тя да започне, пациентът поставя брадичката си на определена площадка и захапва накрайник (както при направата на панорамна снимка). Единственото, което трябва да направи пациента, е да остане напълно неподвижен по време на цялата процедура.