• 4 czerwca, 2021
  • admin
  • 0

ЗАВЪРШЕНО ИМПЛАНТОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ, БЕШЕ ИЗШЪРШЕН И СИНУС ЛИФТ ЕДНОВРЕМЕННО С ПОСТАВЯНЕТО НА ИМПЛАНТИТЕ